miłość cytaty

Albo go kocha albo się uparła. Na dobre, na niedobre i na litość boską.

autor cytatu: Wisława Szymborska

Cierpienie ma wielką wartość moralną, jeśli wynika z miłości.

autor cytatu: Jan Paweł II

Kochać to znaczy przyjmować drugiego człowieka takim, jakim jest, bez prób zmieniania go na swoje podobieństwo.

autor cytatu: Paulo Coelho - Zwycięzca jest sam

Miłość to cierpliwość, miłość to dobroć, miłość to nie zazdrość, nie chełpliwość, nie pycha, nie bezwstyd, nie egoizm, nie gniew.

autor cytatu: św. Rita z Cascii

Miłość to dar, który dajemy bez oczekiwania niczego w zamian.

autor cytatu: Thich Nhat Hanh - Sztuka komunikacji międzyludzkiej

Miłość to dar, który możemy dać i otrzymać tylko wtedy, gdy poznamy nasze własne wady i słabości.

autor cytatu: Brené Brown - Daring Greatly

Miłość to gotowość do poświęcenia, do niesienia ciężaru drugiej osoby, do przyjęcia na siebie bólu i cierpienia.

autor cytatu: Kahlil Gibran - Prorok

Miłość to nie tylko chęć posiadania drugiej osoby, ale przede wszystkim gotowość do dawania siebie.

autor cytatu: Gary Chapman - Pięć języków miłości

Miłość to nie tylko radość i szczęście, ale także ból i cierpienie.

autor cytatu: Gabriel Garcia Marquez - Miłość w czasach zarazy

Miłość to nie tylko słowa, ale przede wszystkim uczynki.

autor cytatu: Nicholas Sparks - Dziennik

Miłość to siła, która potrafi zniszczyć i odbudować jednocześnie.

autor cytatu: Paulo Coelho - Na brzegu rzeki Piedry usiadłam i płakałam

Miłość to siła, która przetrwa nawet po śmierci.

autor cytatu: Nicholas Sparks - Zapamiętaj mnie

Miłość to stan umysłu, który jest w stanie znieść wszelkie przeciwności losu.

autor cytatu: Victor Hugo - Nędznicy

Miłość to stan umysłu, w którym doceniamy drugą osobę za to, kim jest, a nie za to, czego oczekujemy od niej.

autor cytatu: Elizabeth Gilbert - Jedz, módl się, kochaj

Miłość to sztuka, która wymaga ciągłego uczenia się i doskonalenia.

autor cytatu: Erich Fromm - Sztuka miłości

Miłość to zawsze coś więcej niż samo zainteresowanie sobą.

autor cytatu: Antoine de Saint-Exupéry - Mały Książę

Nie ma miłości bez odwagi i nie ma odwagi bez miłości.

autor cytatu: Paulo Coelho - Miłość

Nie trzeba szukać miłości, bo to ona nas znajdzie, gdy będziemy gotowi ją przyjąć.

autor cytatu: Paulo Coelho - Alchemik