drugi człowiek

Kochać to znaczy przyjmować drugiego człowieka takim, jakim jest, bez prób zmieniania go na swoje podobieństwo.

autor cytatu: Paulo Coelho - Zwycięzca jest sam