Kochać to oznacza wiele cierpieć, ale kochać Boga to znaczy cierpieć jeszcze więcej.