Każda kobieta to fortepian – tylko trzeba umieć grać.